Bostad

Kvarteret Neptun

Kvarteret Neptun, Västerås

Den kommande etappen av Öster Mälarstrand planeras för att bli Västerås första hållbara teknik och miljöstadsdel.

Området är beläget öster om Kokpunkten och Kraftverkshamnen. Sveafastigheters kvarter har direkt sjöläge, mellan de blivande lokalgatorna Neptungatan och Sjöjungfrugatan.

Bostäderna ligger inom ett kvarter med fem huskroppar om 4-5 våningar. Inom Kvarteret Neptun används olika fasadmaterial som plåt, puts, trä och murade fasader för att ge ett varierat intryck och en känsla av småskalighet. Totalt kommer kvarteret att omfatta cirka 121 lägenheter i olika storlekar med fokus på yteffektiva lägenheter för unga familjer och kompisboende.

1.Kajen 2014-08-22 2

Plusenergihus

Kvarteret Neptun kommer att bli Sveriges första flerbostadshus som uppförs som plusenergihus. Genom energi från solceller och att man till exempel tar vara på överskottsvärme så producerar huset mer energi än vad det förbrukar.

Hyresgästerna i Neptun får  dessutom verktyg för att kunna påverka sitt eget ”avtryck”, till exempel:

  • Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten, hushållsel och värme
  • Tillgång till elbil, bilpool och cykelpool
  • Insamling av organiskt avfall med målsättning att uppnå en renhetsgrad om > 90%

Trivsamt område

Vår vision är ett trivsamt och levande område. Som boende har man tillgång till odlingslådor och grillplats på gården.  Vi planerar för fler sätt att utnyttja gården och läget, att samutnyttja föremål som till exempel ett prylförråd för gemensam sportutrustning eller kanoter.

Svea_bildbank_2015-59 2000 800

Korta fakta
Antal lägenheter: 121
Byggstart: 2016
Inflyttning: våren 2018

Klicka här om du vill ställer dig i vår bostadskö.

Kvarteret Focken, Västerås
Visa bostad
Kvarteret Focken, Västerås
Kvarteret Focken, Västerås
Kvarteret Neptun, Västerås
Kvarteret Neptun, Västerås
Visa bostad
Kvarteret Neptun, Västerås
Nya Gatan, Nacka
Visa bostad
Nya Gatan, Nacka
Nya Gatan, Nacka
Apelvägen, Nacka
Apelvägen, Nacka
Visa bostad
Apelvägen, Nacka
Tryffelvägen, Uppsala
Visa bostad
Tryffelvägen, Uppsala
Tryffelvägen, Uppsala
Kristineberg, Vallentuna
Kristineberg, Vallentuna
Visa bostad
Kristineberg, Vallentuna
Ulleråker, Uppsala
Visa bostad
Ulleråker, Uppsala
Ulleråker, Uppsala

Fokusområden

1. Hyresgästen i fokus

Vi utvecklar hem där människor ska bo, leva och trivas. Hyresgästerna i våra bostäder är vår största tillgång och vårt viktigaste fokus. Vi tror på en närvarande förvaltning och god kommunikation i alla skeden; från kontraktsskrivning till felanmälan och flyttning. Genom att lyssna på våra hyresgäster blir vi en bättre bostadsutvecklare och en effektivare förvaltare, vilket bidrar till en hög trivsel för de boende. Vårt mål är att tillhöra landets ledande bostadsförvaltare avseende kundnöjdhet.

2. Prisvärda bostäder

Vi samarbetar med kreativa arkitekter som har erfarenhet och kunskap om utveckling av funktionella och yteffektiva planlösningar med en attraktiv design. Genom att designa för produktionsvänliga byggmetoder och konkurrensutsätta upphandlingen nationellt såväl som internationellt, så kan byggkostnaderna och därmed hyran hållas på en lägre nivå . Vi utvecklar väldigt bra bostäder till bra pris helt enkelt.

3. Hållbart samhälle

Vi vill bidra till utvecklingen mot ett resurssnålt och hållbart samhälle, därför är ett aktivt arbete inom social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet en naturlig del av vår verksamhet. Genom god planering, modern teknik och förbättrade produktionsmetoder bygger vi resurssnåla hus med möjlighet för våra hyresgäster att göra smarta val. Vi strävar efter närhet till allmänna kommunikationer, erbjuder bilpool där det är möjligt och förser varje hyresgäst med cykelplatser. Gårdarna som hör till våra bostäder är gröna och trygga. Utemiljön planeras för att inbjuda till rekreation, möten och social samvaro