Bostad

Ulleråker, Uppsala

Ulleråker, Uppsala

Uppsala kommun planerar för en tät och klimatsmart stadsdel i Ulleråker strax söder om Uppsalas stadskärna. Här utvecklar Sveafastigheter Bostad 125 lägenheter som står färdiga våren 2019. I bottenvåningen planeras för handel som bidrar till en levande stad.

Vi försöker skapa ett kvarter där man på riktigt kan leva på ett hållbart sätt. Hållbarhetskonceptet för Ulleråker fokuserar på fyra områden: energieffektivitet, byggnadsmaterial, dagvattenhantering och ett bra mikroklimat som gynnar ekologiskt mångfald.

Genom innovativa lösningar tas dagvattnet omhand lokalt samtidigt som frodig och inbjudande grönska skapas på gårdarna. Energiförbrukningen ska motsvara Passivhusnivå och så långt det är möjligt tas energi från en lokal solel- och solvärmeanläggning.

Förutom de miljöspecifika åtgärderna så satsar vi på mångfald inom kvarteret genom att även upplåta kompislägenheter och seniorbostäder. För att underlätta för de boende så planeras för en digital mötesplats för samnyttjande och  lokala samarbeten för återvinning av till exempel kläder och möbler.

Det så kallade Sydvästra kvarteret har utformats tillsammans med Belatchew Arkitekter, Hökerum Bygg, Kirsh-Dereka Arkitekter, MORF Landskap, SLU Alnarp samt WSP.

Korta fakta
Antal lägenheter: 125
Inflyttning: våren 2019

Klicka här för att läsa mer om hur du anmäler ditt intresse och ställer dig i bostadskö.

Kvarteret Focken, Västerås
Visa bostad
Kvarteret Focken, Västerås
Kvarteret Focken, Västerås
Kvarteret Neptun, Västerås
Kvarteret Neptun, Västerås
Visa bostad
Kvarteret Neptun, Västerås
Nya Gatan, Nacka
Visa bostad
Nya Gatan, Nacka
Nya Gatan, Nacka
Apelvägen, Nacka
Apelvägen, Nacka
Visa bostad
Apelvägen, Nacka
Tryffelvägen, Uppsala
Visa bostad
Tryffelvägen, Uppsala
Tryffelvägen, Uppsala
Kristineberg, Vallentuna
Kristineberg, Vallentuna
Visa bostad
Kristineberg, Vallentuna
Ulleråker, Uppsala
Visa bostad
Ulleråker, Uppsala
Ulleråker, Uppsala

Fokusområden

1. Hyresgästen i fokus

Vi utvecklar hem där människor ska bo, leva och trivas. Hyresgästerna i våra bostäder är vår största tillgång och vårt viktigaste fokus. Vi tror på en närvarande förvaltning och god kommunikation i alla skeden; från kontraktsskrivning till felanmälan och flyttning. Genom att lyssna på våra hyresgäster blir vi en bättre bostadsutvecklare och en effektivare förvaltare, vilket bidrar till en hög trivsel för de boende. Vårt mål är att tillhöra landets ledande bostadsförvaltare avseende kundnöjdhet.

2. Prisvärda bostäder

Vi samarbetar med kreativa arkitekter som har erfarenhet och kunskap om utveckling av funktionella och yteffektiva planlösningar med en attraktiv design. Genom att designa för produktionsvänliga byggmetoder och konkurrensutsätta upphandlingen nationellt såväl som internationellt, så kan byggkostnaderna och därmed hyran hållas på en lägre nivå . Vi utvecklar väldigt bra bostäder till bra pris helt enkelt.

3. Hållbart samhälle

Vi vill bidra till utvecklingen mot ett resurssnålt och hållbart samhälle, därför är ett aktivt arbete inom social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet en naturlig del av vår verksamhet. Genom god planering, modern teknik och förbättrade produktionsmetoder bygger vi resurssnåla hus med möjlighet för våra hyresgäster att göra smarta val. Vi strävar efter närhet till allmänna kommunikationer, erbjuder bilpool där det är möjligt och förser varje hyresgäst med cykelplatser. Gårdarna som hör till våra bostäder är gröna och trygga. Utemiljön planeras för att inbjuda till rekreation, möten och social samvaro