Hållbarhet

Vi tror på ett långsiktigt hållbart och jämlikt samhälle och att alla måste ta hänsyn till miljöpåverkan. Som bostadsutvecklare har man ett stort ansvar och möjlighet att påverka - här nedan nämner vi exempel på vad det kan innebära i vår verksamhet och våra bostäder.

SveaBostad_splash-3

För alla

Grundtanken är att våra bostäder ska vara tillgängliga för alla – oavsett om man är en ung familj, ett äldre par, enstamstående pappa, student eller nyanländ. Genom att bygga yteffektiva lägenheter med smarta lösningar kan vi erbjuda konkurrenskraftiga hyresnivåer. På så sätt får fler möjligheten att bo bra. Vi försöker också i samarbete med kommunen bidra till en ökad integrering av de som idag av olika skäl står utanför ordinarie bostadsmarknad. Bl.a. godkänner vi försörjningsstöd som inkomst.

Tryggt och trivsamt

Vi planerar för en trygg boendemiljö med tillgång till gemensamma funktioner och inbjudande grönytor för att skapa förutsättning för rekreation, motion, avkoppling och social samvaro. Målet är att skapa en trivsam omgivning som alla boende kan ta del av. I vissa projekt provar vi en enkel app för att grannar inom kvarteret lättare ska kunna samverka med varandra.

Kloka val

Det ska vara enkelt för våra hyresgäster att göra kloka miljöval. Husen placeras nära allmänna kommunikationer, med tillgång till cykelparkering och även bilpool där det är möjligt.  Vi ordnar olika former av gemensamt nyttjande, enkel återvinning och mätning av varmvatten, värme och hushållsel. På så sätt kan man som boende påverka både sin förbrukning och sina kostnader.

Kvalitets- och miljöarbete

Vi arbetar för ett hållbart och långsiktigt bostadsbyggande genom ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Det tar sig inte bara uttryck i en god miljö inomhus och utomhus för våra hyresgäster, utan också en sund arbetsmiljö för dem som arbetar med att planera och bygga våra bostäder.

Energi och drift

Vi strävar mot lösningar som ger låg resursanvändning och miljöpåverkan. Genom att vara noggrann i valet av material och byggtekniska lösningar så kan vi dessutom hålla jämförelsevis låga driftkostnader. Vårt mål är att ständigt försöka sänka förbrukning och driftkostnader genom ny teknik och förbättrade produktionsmetoder. Vårt bostadsområde Neptun i Västerås är det första större plusenergihuset i Sverige – ett hus som producerar mer energi än det förbrukar. Det tycker vi är coolt!

Bra samarbetspartners

Vår filosofi är att tänka rätt från början så genom att planera tillsammans med duktiga arkitekter så kan vi korta ned byggtider, bygga billigare och minska miljöpåverkan. Alla konsulter, entreprenörer och leverantörer skall ha hög miljökompetens och förmåga att omsätta denna till fungerande lösningar. Att följa gällande tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och förordningar är en självklarhet. Genom dialog med våra entreprenörer så försöker vi att ge långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta och nyanlända en chans på arbetsmarknaden.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vad vårt hållbarhetsarbete innebär i praktiken!