Om våra områden

Det finns många saker som påverkar hur man trivs i sitt hem. En bra och funktionell lägenhet är viktigt. Men vi tror att det är så mycket mer. Hur gården ser ut. Eller om det är lätt att umgås med grannar och vänner. Om man kan cykla till jobbet och dagis. Kanske bo tillsammans med en kompis.

TJEJER
När vi planerar ett område så tänker vi på vilka som ska bo där och vad de kan tänkas tycka om. Vi strävar efter att göra det bästa av de naturliga och unika förutsättningarna och kombinera det med sådant som vi av erfarenhet vet är viktigt.

Gröna gårdar

Alla våra gårdar är gröna och erbjuder möjlighet till rekreation och möten. Det kan t.ex. innebära gemensamma grillplatser, ett utegym, lekpark eller sköna utemöbler. Vi tar tillvara på naturen och bidrar till att öka den biologiska mångfalden där det är möjligt; genom fågelholkar, odlingsbäddar, dammar, sedumväxter eller trädplanteringar. Gårdarna är väl upplysta, för det ska kännas tryggt att komma hem även på kvällen. Kort och gott så försöker vi sträva mot både social och ekologisk hållbarhet.

gym

Bra kommunikationer

Det ska vara lätt att ta sig till och från våra områden utan att vara beroende av bil. Förbindelser med kollektivtrafik finns alltid i närheten, det ska vara bra gångstråk och cykelvägar – och gott om cykelparkeringar vid själva bostaden.

 

 

 

Sveafastigheter Bostad

Fannys väg 5 131 54 Nacka
info@sveafastigheterbostad.se